บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์

สำหรับโรงงาน

ค่าไฟโรงงานและอาคาร พุ่งสูงขึ้นทุกเดือน

ปรึกษาโรงงานผลิตโซล่เซลล์ GEE SOLAR มั่นใจ! ช่วยให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าด้วยการประหยัดต้นทุนระยะยาว ด้วยค่าไฟที่ถูกลงอย่างไม่น่าเชื่อ

รูปแบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์

ลงทุนเอง

ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร

Private PPA
GEE Solar เป็นผู้ลงทุนให้

บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์

ติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงานและภาคธุรกิจ
ด้วยเงินลงทุน 0 บาท
โดยโครงการ Private PPA

โครงการ Private PPA คืออะไร

Private PPA  ลงทุนโซลาร์เซลล์ 0 บาท สำหรับภาคธุรกิจ

PPA ย่อมาจาก Power Purchase Agreement
เป็นการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเจ้าของกิจการที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์กับบริษัทผู้ลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์

มีระยะเวลาสัญญาประมาณคือ 6-20 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาเจ้าของกิจการจะได้ระบบโซลาร์เซลล์เป็นของตนเอง 

โครงการ Private PPA มีข้อดีคือเจ้าของกิจการไม่ต้องลงทุนจริง หรือเรียกว่า “ ลงทุน 0 บาท “
โดยผู้ลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งรวมถึงบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ทุกขั้นตอนจนสิ้นสุดอายุสัญญา
เจ้าของกิจการเพียงแค่ทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากบริษัทผู้ลงทุนติดตั้งโซลาเซลล์จนครบอายุสัญญาเท่านั้น

ผู้ที่เหมาะสมกับโครงการ Private PPA
1. ธุรกิจที่มีค่าไฟฟ้าสูง
2. ธุรกิจที่มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันสูง
3. ธุรกิจที่ต้องการประหยัดไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนทางธุรกิจในระยะยาว

พร้อมให้บริการในทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ กว่า 10 ปี

สนใจติดตั้ง Solar Rooftop

ออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการ ลดค่าไฟบ้านได้สูงสุด 80% ดำเนินการขออนุญาตให้ทุกขั้นตอน


สำรวจหน้างาน ฟรี! พร้อมข้อเสนออีกมากมาย


กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

กรุณาเลือกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล